Magnus Johansson

Fil. dr i pedagogik
Malmö Universitet och RISE

Magnus forskar om lärande och förändringsprocesser kopplade till hållbar stadsutveckling. Knuten till stadsutvecklingsgruppen inom RISE. Arbetar på Malmö universitet, institutionen för urbana studier, som lektor i miljövetenskap.Magnus är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

09:35
Hur arkitektur och planering av stadsrum skapar tillhörighet och trygghet samt bidrar till social hållbarhet
  • En stad för alla – vilka är utmaningarna för stadsplanerare?
  • Hur kan social hållbarhet finnas med i översiktsplan och detaljplan?
  • Vilken är gestaltningens betydelse för att invånarna ska känna tillhörighet och trygghet och vilka åtgärder ska prioriteras?
  • Hur du kan utvärdera och analysera olika stadsbyggnadsförslag i relation till social hållbarhet