Magnus Johansson

1:e vice ordförande i Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Västerås stad

Magnus är kommunpolitiker i Västerås stad med särskilt ansvar för funktionsnedsättningsfrågorna. I staden arbetar han nära verksamheterna och genomför löpande studiebesök och arbetspraktik. I våras praktiserade han en vecka på ett särskilt boende i Västerås efter en utmaning från Funktionshindersbanan. I Västerås följs han nu av andra politiker som också är ute och gör regelrätt praktik i verksamheterna. Lärdomarna har gett Magnus en unik kompetens och en förståelse för vad arbetet i stadshuset betyder ute i verksamheterna och ute på boendena. Ta del av hur kommunorganisationens ekonomiska resurser kan utnyttjas långsiktigt och på bästa sätt samt hur dem ger de boende bättre livskvalitet.Magnus är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

09:25
Hur du prognostiserar och planerar strategiskt för att utveckla framtidens LSS-bostäder
  • Identifiering och kartläggning av de samtida och framtida behoven av LSS-boenden i kommunen
  • Hur ser demografin ut i din kommun och vilka behov har brukarna?
  • Hur vi arbetar med resursplaneringen för att möjliggöra de LSS-bostäder som efterfrågas
  • Utmaningar med att bygga på redan befintligt bostadsområde – hur får du till det på ett bra sätt med övriga boenden?
  • Så kan du arbeta för att förkorta ledtider från byggbeslut till inflyttning