Magnus Mörck

Strategisk Produktägare
Ladokkonsortiet

Högskolesektorn har genomgått stora förändringar, både organisatoriska och strukturella och just nu är vi inne i en omvälvande tid av både post-pandemi och försämrat säkerhetsläge. Vi lever med ständiga förändringar och universiteten får ett allt tydligare ansvar för att bidra till att lösa samhällsutmaningarna. Vad innebär detta för högskolesektorn i allmänhet och för det akademiska ledarskapet i synnerhet? Vilka tydliga förändringar står vi inför och vilka kompetenser och förmågor är viktiga att utveckla som ledare inom högskolesektorn för att leva upp till nya krav? Magnus Mörck har arbetat med högskoleadministration i drygt 20 år och är en mycket uppskattad föreläsare med mångårig erfarenhet som administrativ chef på flera lärosäten. Med sitt unika perspektiv på högskolesektorn kommer Magnus att ge dig en spännande tillbakablick på högskolesverige, förtydliga nuläget och ge nya insikter kring utmaningar och möjligheter som väntar framöver.Magnus är med som talare på konferensen Framtidens ledarskap i akademin 2023
7 februari

09:10
Trendspaning kring framtidens högskolesektor – viktiga förändringar som påverkar ditt arbete
 • Tillbakablick och nuläge – så har högskolans styrning och organisation utvecklats till vad den är idag
 • Trender och politisk utveckling – så påverkas högskolans roll i samhället
  – Digitalisering- och automatiseringstrenden – hur kan vi på bästa sätt tillgodogöra oss värdet med digitaliseringen?
  – Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot och säkerhet – hur påverkar det högskolesektorn?
  – Tillitsbaserad styrning – hur skulle det påverka högskolesektorn?
  – Globalisering och internationalisering – vilka utmaningar och möjligheter kan internationaliseringen av den högre utbildningen erbjuda?
 • Framtidens förvaltning – vilka förändringar står vi inför och hur påverkar det kärnverksamheten?
 • Vilka nya kompetenser och förmågor behöver du som ledare inom högskolesektorn utveckla för att lyckas utifrån förändrade förutsättningar?