Magnus Nyberg Blixt

Verksamhetsutvecklare tillgängliga lärmiljöer
Uppsala kommun

Magnus arbetade länge som lärare och mötte stjärnglans i elevers ögon, blev sedan även skolledare för omtalade Glömstaskolan och är nu verksamhetsutvecklare med fokus på tillgänglig lärmiljö i Uppsala grundskolor. Han ser dessutom skolan från föräldraperspektiv och som fritidspolitiker, följer sedan länge aktuell skolforskning och har även erfarenheter från yrkesetiken och Lärarnas ansvarsnämnd. Magnus är en idog bloggare och twittrare, engagerad i skolfrågor och försöker dra sitt strå till stacken i att bygga en tillgänglig skola för var och en.Magnus är med som moderator på konferensen Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning