Magnus Nyberg Blixt

Verksamhetsutvecklare med fokus på tillgänglig lärmiljö
Uppsala kommun (Foto: Andy Foster)


Magnus är moderator på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020