Magnus Pettersson

Skolutvecklare för fritidshem, Barn- och utbildningsförvaltningen
Västerås stad

Vart är vi, vart ska vi, hur gör vi, hur blev det? Enkla men helt avgörande frågor som kräver analys, dokumentation och planering för att främja utveckling och lärande. Dessutom kräver arbetet både systematik och kontinuitet för att generera kvalitet. Magnus har arbetat i tjugofem år som fritidspedagog och brinner för fritidspedagogiken och det situationsbaserade lärandet som utgår från elevens intressen och behov. Han har även arbetat som tillförordnad rektor. De fyra senaste åren har Magnus arbetat som utvecklare i fritidshem i Västerås stad med uppdrag att höja kvaliteten i stadens kommunala fritidshem. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av Västerås stads kvalitets- och utvecklingsresa för fritidshem. Du får ta del av viktiga framgångsfaktorer, utmaningar och konkreta verktyg för hur du, tillsammans med dina kollegor kan driva ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemsverksamheten – i praktiken.Magnus är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

12:30
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar du det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids
  • Hur skapas rätt förutsättningar som garanterar ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete på fritids?
  • Hur identifierar och prioriterar du utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen?
  • Mål och metod – så tydliggör du målen och dess koppling till styrdokumenten
  • Hur skapas delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister?
  • Men tiden då? Så skapar du möjligheter att analysera och utvärdera verksamheten och utbyta kunskap om vad som leder till framgång
  • Att synliggöra fritids mer abstrakta mål och barnens lärande i de informella lärmiljöerna – hur vet du att du jobbar i rätt riktning och med en ständig progression?