Magnus Sahlgren

Forskningschef
AI Sweden

Språkmodeller för svenska myndigheter är ett Vinnovafinansierat projekt som utvecklar storskaliga språkmodeller för den svenska offentliga sektorn. AI Sweden har tillsammans med bland andra RISE och Tillväxtverket utvecklat en första AI-baserad språkförståelsemodell som analyserar offentliga dokument och skrivelser. Modellen ska förenkla myndigheters informationshantering och därmed frigöra tid för att hjälpa medborgarna mer effektivt. Hur kan kommuner, regioner och myndigheter nyttja AI-modellen och hur kan man göra för att komma igång? Magnus Sahlgren är forskningschef för naturlig språkförståelse på AI Sweden. Han har en doktorsexamen i beräkningslingvistik och hans forskning ligger i skärningspunkten mellan beräkningslingvistik, filosofi och artificiell intelligens. Magnus är framför allt känd för sitt arbete med beräkningsmodeller för mening och han driver just nu initiativet att utbilda stora språkmodeller för svenska. Han har tidigare haft befattningar på Sveriges forskningsinstitut (RISE), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Statens datavetenskapliga institut (SICS), Stockholms universitet, och är medgrundare av språkteknikföretaget Gavagai AB.Magnusär med som talare på konferensen Registrator 2023
21 september

13:30
AI-baserad språkförståelsemodell – så kan AIteknologin revolutionera svenska myndigheters informationsflöden
  • Så ritar AI om kartan – trender, utveckling och omvärld
  • Så ska svensk offentlig sektor kunna använda den bästa AI-teknologin för att hantera sina informationsflöden
  • Hur kan kommuner, regioner och myndigheter nyttja AI-modellen och hur kan man göra för att komma igång?
  • Hur kan AI tränas till att sortera och kategorisera mejl, rapporter och dokument och se till att rätt handläggare har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt?
  • Hur kan vi hantera de utmaningar som kommer med AI och tillvarata möjligheterna på bästa sätt?