Maja Jägerlöv

Dokumentcontroller
Stockholm Vatten och Avfall

Att gå från ett traditionellt arbetssätt till ett helt digitalt och flexibelt är en stor förändring. När gamla beteendemönster ska bytas ut mot nya effektiva sätt att arbeta på innebär det ett omfattande förändringsarbete i organisationen. Stockholm vatten och avfall initierade förändringsresan när de 2016 flyttade från deras drygt 100 år gamla lokaler till ett nytt kontor med aktivitetsbaserade ytor och arbetssätt. Hur påverkas arkiv och registratur av denna förändring? Hur är det att arbeta som dokumentcontroller i aktivitetsbaserade miljöer? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur du kan hantera utmaningarna i den digitala transformationen mot framtidens digitala informationshantering.Maja är med som talare på konferensen
Dag 2

10:40
Vägar mot en digital helhet och aktivitetsbaserade arbetssätt – att skapa en organisation och process för framtidens digitala informationshantering
  • Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen – resan från traditionell arkiv och registratur mot en digital hantering av information i den moderna aktivitetsbaserade arbetsplatsen
  • Så skapar vi en organisation och process för framtidens digitala informationshantering
  • Hur nya arbetsuppgifter och roller skapas i takt med att vi närmar oss en digital helhet – så arbetar registratorer och arkivarier hos oss