Malin Ahlstedt

Arkitekt SAR/MSA
Norconsult AB

Malin är uppdragsledande arkitekt med specialistkompetens badanläggningar. Hon leder flerfacksuppdrag med flera inblandade discipliner och underkonsulter. Hon har arbetat med badprojekt i mer än 10 år och är väl insatt i möjligheter och svårigheter i badprojekt som logistik, funktion och tekniska lösningar.Malin är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2022
Dag 1

13:00
Så bygger du en attraktiv badanläggning – strategiska vägval att ta hänsyn till
  • Att bygga för framtiden – hur man utformar ett badhus så det blir hållbart och attraktivt i många år framåt
  • Hur effektiviserar du nybyggnationen – beslutsprocess, organisation och verkställande
  • Så får du ned kostnaderna vid nybyggnation och undviker förseningar och merkostnader
  • Så utformar och designar man en komplett anläggning utifrån nya krav och behov genom anpassningsbar arkitektur
  • Hur tar vi hänsyn till målgruppens behov och önskemål vid planering, byggnation och renovering av badanläggning