Malin Ahlstedt

Arkitekt
Norconsult

Malin är uppdragsledande arkitekt SAR MSA med specialistkunskap badanläggningar och har arbetat heltid med badprojekt sedan 2006. Malin är väl insatt i möjligheter och svårigheter i badprojekt som logistik, tillgänglighet, verksamhetsfrågor, funktion och tekniska lösningar. Malin leder idag Studio Bad & Idrott med cirka12 stycken arkitekter och ingenjörer specialiserade på bad- och idrottsprojekt.Malin är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
25 januari

10:30
Framtidens badanläggning – hur ser nästa generations bad ut och vad erbjuder anläggningen?
  • Framtidens badanläggning – trender och utveckling – vilka beslut och ställningstaganden står vi inför idag vid planering, projektering och produktion av framtidens badanläggningar?
  • Hur utvecklas badanläggningar idag för att vara funktionella och hållbara i många år framåt?
  • Innehåll, tekniska lösningar och flerfunktionalitet
  • Hållbarhet ur ett bredare perspektiv