Malin Åkerlund

Arkivarie
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten och deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. Malin och Rickard arbetar huvudsakligen med Arbetsförmedlingens e-arkiv. I detta arbete så är fokus på att genomföra leveranser samt utveckla arbetssätten kring e arkivet och förutsättningarna för digitalt bevarande.Malin är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

13:15
Utveckling och förvaltning av leveransprocess till e-arkiv - erfarenheter från Arbetsförmedlingen

Under införandeprojektet av e-arkiv har Arbetsförmedlingen tagit fram en leveransprocess, vilken har både strategiska och operativa komponenter. Dessa är bland annat en arbetsprocess för att driva leverans, en metod för förteckning av arkivobjekt i e arkiv och en metod för att bedöma filformat. Du får höra om deras erfarenheter av systemdokumentation.