Malin Andersson

Idrottsstrateg
Lidingö stad

Den svenska idrottsrörelsen genomgår sedan länge stora förändringar i och med samhällsförändringar, nya beteendemönster och drivkrafter för idrottande och föreningsengagemang. För att möta upp dessa nya förutsättningar initierade Riksidrottsförbundet ett stort förändringsarbete, ”Strategi 2025” och mitt i detta förändringsprojekt drabbas föreningssverige hårt av rådande pandemi. Hur kan kommuner utveckla sin föreningssamverkan och stötta föreningarna på ett hållbart och långsiktigt sätt? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur man kan arbeta med föreningsutveckling som går i linje med kommunens övergripande mål om jämlik hälsa och hur man kan arbeta för att hjälpa idrottsföreningar att överleva och hitta nya vägar framåt i denna svåra tid. Malin Andersson har tidigare arbetet på Riksidrottsförbundet som avdelningschef och ansvarig för strategisk processledning och stöd för Riksidrottsförbundets medlemsförbund och deras förflyttning mot målen i förändringsarbetet ”Strategi 2025”. I uppdraget ingick även ansvar för jämställdhetsarbete och trygghetsfrågor. Malin har även arbetat på SISU Idrottsutbildarna och Svenska innebandyförbundet. Sedan cirka tre år tillbaka har hon arbetat med föreningsutveckling på Täby kommun på enheten Sport och förening och nu under våren har hon gått vidare till ett liknande uppdrag på Lidingö stad.Malin är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

11:50
Föreningssamverkan kring idrott och anläggningar – hur kan kommunen bättre stödja ett föreningsliv i stor förändring och pågående pandemikris för att uppnå en mer tillgänglig och jämlik idrott?
  • Vilka förändringar i den föreningsorganiserade idrotten sker just nu och hur kan kommuner bli bättre på att stötta i denna förändring?
  • Hur kan man som kommun hantera en starkt framväxande kommersiell idrott och hur detta kan slå negativt mot de svagare grupperna i samhället?
  • Kommunens viktiga roll för att uppnå en jämlik idrottsrörelse – hur kan vi optimera nyttjandet, fördelning av tider och bidrag för att bättre uppnå målen?
  • Hur säkerställer vi ett helhetstänk i fördelningen så vi inte missgynnar alla som väljer bort föreningslivet?
  • Coronakrisen och idrotten – hur kan vi hjälpa idrottsföreningar att överleva och hitta nya vägar framåt?