Malin Andersson

Biträdande rektor Fritidshemmet
Helsingborgs stad

I Helsingborgs stads skolor pågår en stor satsning för att utveckla fritidshemmet som ska bli ännu bättre på att stimulera till lärande hos barnen hela dagen. Men hur gör man för att uppnå detta? Mona arbetar som pedagogisk utvecklingskonsult och teamchef på Pedagogiskt Centrum på Helsingborgs stads skol- och fritidsförvaltning och Malin arbetar som biträdande rektor för Fritidshemmet på Rydebäcksskolan, F-9. Under denna föreläsning kommer de att ge sina olika perspektiv på hur Helsingborgs stad utvecklar fritidshemmets kvalitetsarbete på alla nivåer. Du får ta del av praktiska tips för hur de skapar en starkare ledning för fritidshemmet utifrån de mål och förväntningar som kommer med fritidshemmets läroplan. Du kommer också att få ta del av hur de genom utvecklingsprojektet systematiserar och förbättrar fritidsverksamheten och SKA-arbetet och gör alla kollegor medskapande i fritids utvecklingsprocess.Malin är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 1

12:50
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete på alla nivåer – så leder och utvecklar du fritids kvalitetshöjande utvecklingsarbete
  • Så arbetar vi med resultat- och verksamhetsuppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra och följa upp fritidsverksamheten i kommunen
  • Pedagogiskt Centrum – så la vi den övergripande planen för att utveckla fritidshemmen i Helsingborgs stad
  • Hur skapas en starkare ledning för fritidshemmet utifrån de mål och förväntningar som kommer med fritidshemmets läroplan?
  • Utvecklingsprojekt för fritids – så har vi systematiserat och förbättrat vardagsarbetet på fritids
  • Hur når man en samsyn och förståelse för uppdraget – oavsett utbildningsbakgrund?
  • Så här arbetar vi med kollegialt lärande och gör våra kollegor medskapande i fritidsprocessen