Malin Appelgren

Tillväxtchef
Vardaga

Malin Appelgren är tillväxtchef på Vardaga där hon ansvarar för etablering av nya verksamheter över hela landet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning. Malin och hennes kollegor på tillväxtavdelningen ansvarar för hela kedjan från idé till projektledning av byggnation och inflytt. Under anförandet berättar Malin om de samlade kunskaper som de fått utifrån att ha byggt många särskilda boenden. Du får ta del av Vardagas lärdomar, erfarenheter och tips för att nå en framgångsrik planering och byggnation av ett behovsanpassat särskilt boende med nöjda hyresgäster och personal.Malin är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
29 november

16:30
Så skapas framtidens vård- och omsorgsboenden genom behovsanpassad utformning och organisation som ger personal, boende och anhöriga möjlighet att påverka
  • Hur vi skapar goda och yteffektiva boendemiljöer med stor ”hemmakänsla” och en god arbetsmiljö för personalen
  • Kvalitet, trygghet och ekonomi – hur kan vi kombinera detta tillsammans med personal och boende, i en tid där allt fler behöver del av vård- och omsorg?
  • Lärdomar och erfarenheter från Vardagas uppförande av flertalet vård- och omsorgsboenden