Malin Björk

Naturvårdschef
Örebro kommun

Örebro kommun är en av de kommuner som bygger mest i Sverige. Samtidigt har kommunen säkerställt flest områden för friluftslivet. Lyssna till inspirerande erfarenheter från Örebro kommun som fick utmärkelsen ”Årets friluftskommun 2017” på delad förstaplats med Huddinge kommun.Magnus är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 2

13:30
Samarbete och utveckling kring natur och friluftsliv – erfarenheter från ”Årets friluftskommun 2017”
  • Samverkan över förvaltningsgränser för att säkra attraktiva natur- och friluftsområden när staden växer
  • Att skapa natur-, kultur- och friluftsvärden genom nära samverkan med föreningar och civilsamhälle
  • Hur vi når ut till prioriterade målgrupper genom exempelvis naturguidning på olika språk