Malin Björnholdt

Projektledare e-signering
Örebro kommun

När en organisation ska införa e-signering är det många frågor som behöver besvaras. Vilka ställningstaganden behövs kring införandet i verksamheten? Hur kan man veta om en lösning ger en elektronisk avancerad underskrift eller bara påstår sig göra det? Vilka strategiska val behöver göras och hur säkerställer man en säker hantering med hänsyn till lagkrav, rekommendationer och bevarande? Under denna föreläsning delar Malin Björnholdt och Lena Lindström med sig av deras erfarenheter från införandet av e-underskrifter i Örebro kommun. Malin kommer från Frontit och var huvudprojektledare för projektet E-signering i Örebro kommun 2019- 2021. Lena kommer från Nexer och var delprojektledare för projektet under samma period.Digitalt bonusmaterial på konferensen eID och e-underskrifter