Malin Brant-Lundin

Global Head of Employer Branding
SEB

Malin har en bakgrund inom marknadsföring och kommunikation och har arbetat i flertalet andra stora internationella bolag innan hon började på SEB. I sin nuvarande roll har hon fått HR och Marknads- & kommunikationsfunktionen att arbeta nära tillsammans och driver bland annat ett gemensamt projekt kring hur medarbetarna kan blir ambassadörer i sociala medier, vilket hon också kommer berätta mer om under presentationen.Malin är med som talare på konferensen Employer branding & workplace experience
29 september

13:00
Hur man bygger ett starkt varumärke för att höja attraktivitet hos omvärlden och lyckas attrahera samt behålla rätt medarbetare
  • Vilka trender ser vi inom Employer Branding?
  • Hur arbetar vi som arbetsgivare för att svara upp mot vad som efterfrågas kring en attraktiv arbetsplats?
  • Rekrytering och kompetensförsörjning i framtidens organisation – hur hanterar vi utmaningarna att hitta och behålla rätt kompetens?
  • Så arbetar HR nära tillsammans med Marknads- och kommunikationsfunktionen i skapandet av ambassadörer