Malin Dahlgren

Rektor
Lunds kommun

Lunds kommun är en snabbt växande kommun där man arbetar strategiskt med utveckling av skolans verksamhet och dess lokaler. Med utgångspunkt från forskning och praktik har man tagit fram en verksamhetsidé om en trygg och inkluderande skola som man sedan har översatt till ett verksamhetsunderlag för nybyggnation av den nya gymnasieskolan ”Hedda Andersson-gymnasiet”. Skolan kommer med sina 2000 elever att bli en av Sveriges största gymnasieskolor. Malin Dahlgren är rektor för gymnasiet och projektledare för planeringen av de nya lokalerna. Joakim Lyth är arkitekt på Wingårdh arkitekter och ansvarig arkitekt för den nya skolan.Malin är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

10:05
Planering av skolmiljöer som håller över pedagogiska skiftningar, är flexbila och erbjuder en god inomhusmiljö
  • Att skapa flexibla och hållbara skolmiljöer som erbjuder en god luft-, ljud- och ljusmiljö
  • Active Learning Classroom – visionen om en ny skola med nya arbetssätt som bättre förberede eleverna för det moderna samhället
  • Hur vi tänker kring flexibilitet och lärmiljöer när vi bygger en skola för många år framåt där pedagogik och verksamhet kan förändras
  • Så har vi hanterat utmaningen med att skapa tydlighet, trygghet och trivsel i en stor skollokal – varierande lärmiljöer, sociala miljöer och lugna miljöer
  • Akustik och moderna lärmiljöer – att utforma de moderna och mer öppna lärmiljöerna så att de blir bra för pedagogik och ljudmiljö