Malin Edlund Fransson

Projektledare
RISE SICS

Malin är projektledare på RISE SICS och arbetar med digitalisering inom vård- och omsorg på Digital Health Lab (DHL) på RISE SICS. RISE SICS är ett icke-vinstdrivande statligt ägt forskningsinstitut som bedriver forskning inom datavetenskap som inkluderar studier inom bland annat datorkommunikation, intelligenta system och människa-datorinteraktion. Under anförandet gör Malin en spaning kring välfärdsteknologi inom äldreomsorgen och äldres boendemiljöer. Inom ramen för föreläsningen genomförs ett interaktivt pass med gruppdiskussioner om framtidens boende för äldre kopplat till de senaste kunskaperna om välfärdsteknik och digitalisering för äldre.Malin är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

14:45
Välfärdsteknik och digitalisering i boenderesan – digitalisering, robotar, IoT och AI
  • Välfärdsteknik som ökar tryggheten, aktiviteten och självständigheten – vad är på gång? Digitalisering, sensorer, robotar, IoT och AI
  • Nyttoeffekter av trygghetsskapande välfärdsteknik – vad har visat sig fungera bra?
  • Teknik för personer med kognitiva funktionsnedsättningar – hur kan ny teknik förenkla och förbättra individens kommunikation?
  • Hur fungerar apparna som kan underlätta vardagen för brukare med olika former av funktionsnedsättning?
  • Automatiserings- och robottrenden – hur förhåller vi oss till den så att det skapar nytta för individen?
  • Digitala vårdmöten, chattar och appar samt ny utskrivningslag – hur drar vi nytta av teknikens möjligheter?