Malin Gren Landell

Leg psykolog/psykoterapeut
Gren Landell i skolan

Hur kan vi arbeta mer systematiskt för att skapa de förutsättningar som krävs för att alla elever ska kunna fullgöra skolplikten och få sin rätt till utbildning tillgodosedd? Malin Gren Landell är leg psykolog och psykoterapeut, medicine doktor och författare och var en av tre finalister till Stora Psykologpriset 2019. Malin har även varit regeringens särskilda utredare på elevfrånvaro vilken resulterade i flera lagförändringar samt haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Förutom sin forskning har hon även skrivit flera böcker för lärare och elevhälsa om att förebygga skolfrånvaro och att möta elever med oro eller rädsla. Under denna föreläsning får du ta del av aktuellt forskningsläge kring problematisk skolfrånvaro, vad psykisk ohälsa bland barn och unga har för konsekvenser och hur man som skolledare och elevhälsoteam kan hantera detta för att bryta utvecklingen.Malin är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

13:30
Främja närvaro – så kan du arbeta främjande och förebyggande för att minska problematisk skolfrånvaro
  • Aktuellt forskningsläge kring problematisk skolfrånvaro
  • Hur kan rektorer och elevhälsan arbeta mer systematiskt med att främja närvaro och därmed förbättra skolresultaten?
  • Hur kan vi bryta långvarig problematisk skolfrånvaro och vilka insatser ger långsiktiga och hållbara resultat?
  • Psykisk ohälsa – vad kan göras för att minska den och hjälpa elever till en fungerande skolgång?
  • Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyggande med närvarofrämjande åtgärder där vi ser en ökad risk för skolfrånvaro?