Malin Jisander

Specialpedagog
Lomma kommun

I Lomma kommun har man gått från åtgärdande till hälsofrämjande arbete med hjälp av HOPP (omtanke och Promotion för Psykisk hälsa). Hopp är en satsning baserad på forskning och evidens om vad som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Genom detta hälsofrämjande förhållningssätt har man kunnat minska insatser för att lindra psykisk ohälsa och i stället kunna fokusera på det friska. Den största vinsten är att man genom ett hälsofrämjande perspektiv har skapat ett mer positivt och gladare sammanhang att befinna sig i. Ambitionen med HOPP är att arbetssätten ska genomsyra hela verksamheten och utveckla mötet mellan pedagogik och psykologi. Därtill har man skapat webbappen Elevresan: DU ÄR VIKTIG för elever i årskurs 6-9. Webbappen är ett sätt att nå ut till och involvera alla elever och lärare. En plats dit elever kan vända sig för att lära känna sig själva bättre och reflektera över vad just de behöver för att må bra och möta livets med- och motgångar. Under anförandet får du ta del av Lomma kommuns erfarenheter av drygt två år med dessa arbetssätt. Lomma kommun fick utmärkelsen ”Årets elevhälsoförbättrare 2022”Malin är med som talare på konferensen Skolsköterskedagen

10:20-11:10
Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete – hur kan vi stärka elevers välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa i skolvardagen?
  • Erfarenheter från arbetet med att göra en synvända
  • Elevnära insatser som gynnar välbefinnande och lärande
  • HOPP, PERMA och digitala läroresor: konkreta verktyg för att fokusera på det friska och öka elevernas resiliens