Malin Jisander

Specialpedagog
Lomma kommun

I Lomma kommun har man gått från åtgärdande till hälsofrämjande arbete med hjälp av HOPP (omtanke och Promotion för Psykisk hälsa). Hopp är en satsning baserad på forskning och evidens om vad som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Genom detta hälsofrämjande förhållningssätt har man kunnat minska insatser för att lindra psykisk ohälsa och i stället kunna fokusera på det friska. Den största vinsten är att man genom ett hälsofrämjande perspektiv har skapat ett mer positivt och gladare sammanhang att befinna sig i. Ambitionen med HOPP är att arbetssätten ska genomsyra hela verksamheten och utveckla mötet mellan pedagogik och psykologi. Därtill har man skapat webbappen Elevresan: DU ÄR VIKTIG för elever i årskurs 6-9. Webbappen är ett sätt att nå ut till och involvera alla elever och lärare. En plats dit elever kan vända sig för att lära känna sig själva bättre och reflektera över vad just de behöver för att må bra och möta livets med- och motgångar. Under anförandet får du ta del av Lomma kommuns erfarenheter av drygt två år med dessa arbetssätt. Lomma kommun fick utmärkelsen ”Årets elevhälsoförbättrare 2022”Malin är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023
10 oktober

13:30
Att se till det friska och främja elevers psykiska hälsa och välmående – erfarenheter från ”Årets elevhälsoförbättrare 2022”
  • HOPP – en kommunövergripande, långsiktig satsning – bakgrunden, den skolrelaterade stressen och att landa rätt i analysen
  • Synvändan – mer av det hälsofrämjande
  • Livet är en berg- och dalbana: om strategier och resiliens
  • Positiv psykologi – faktorer som främjar välbefinnande
  • HOPPs lektionsmaterial: arbetssätt och 5 teman
  • Webbappen DU ÄR VIKTIG: ett sätt att nå ut till alla elever
  • Ringar på vattnet: röster om och effekter av en elevhälsa som börjar i klassrummet
  • Lärdomar och erfarenheter från kommunens grundskolor