Malin Johnsson

Projektledare Servicepolicy
Helsingborgs stad

Förväntningarna på bra service från offentlig sektor växer och det krävs idag mer än någonsin för att skapa en bra serviceupplevelse. För många organisationer innebär övergången till ett serviceperspektiv en stor kulturell förändring som kräver omfattande och långsiktiga insatser för att lyckas. Helsingborgs stad har kommit långt i denna utveckling och under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur de skapar strukturer för ett långsiktigt och fortlöpande arbete med att utveckla servicekulturen i Helsingborgs stad. Malin var under 2013 med och startade upp Helsingborgs stads kontaktcenter, som vikarierande kontaktcenterchef och arbetar numera som projektledare för framtagning och implementering av en stadsgemensam servicepolicy för hela Helsingborgs stad.Malin är med som talare på konferensen Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet
Dag 2

13:25
Årets kvalitetskommun – från servicepolicy till servicekultur
  • Att komma igång och driva ett långsiktigt och fortlöpande arbete med att utveckla servicekulturen – var börjar man?
  • Kundresemetoden – erfarenheter av fyra stora piloter på vanliga kundresor i olika delar av den kommunala verksamheten
  • Går det att hitta ett kommunalt sätt att arbeta med kundresor? – så kan serviceupplevelsen förbättras genom att hitta verksamhetens förbättringspotential utifrån kundresekartan
  • Service- och bemötandeutbildningar – så underlättar vi för chefer och medarbetare i det löpande arbetet mot en utvecklad servicekultur
  • Mätning och uppföljning – hur lirar kundresan med mål och aktiviteter i balanserade styrkort? Hur vet vi att vi lever upp till servicepolicyns intentioner?