Malin Klintborg

Uppdragsledare Smartare Samhällsbyggnadsprocess
Lantmäteriet

Nationell tillgång till standardiserad information är grunden för både digitaliseringen och för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Planen är att den nationella plattformen för tillgängliggörande av geodata ska fyllas med standardiserade informationsmängder som tillgängliggörs via maskin till maskingränssnitt. De två första informationsmängderna, i raden av många fler, är digitala detaljplaner och utökad byggnadsinformation. Under anförandet berättar Malin Klintborg, Lantmäteriet, Anna-Alexandra Lidenstjärna, Boverket, Christina Thulin, SKR och Jenny Carlstedt Geoforum/ Sweco om det senaste inom regeringsuppdragen, byggnadsspecifikationer, informationsförsörjning och de samverkansprojekt som genomförs inom området.
Avbrott görs för bensträckare.Malin är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess

10:05
Senaste nytt inom regeringsuppdragen, föreskrifter, digitalisering av detaljplaner och byggnadsspecifikationer - vad händer just nu och vad kommer framöver?
  • Smart samhällsbyggnadsprocess, nationell digital infrastruktur för geodata, digital fastighetsbildning, digitala detaljplaner, planbeskrivningar och ny nationell byggnadsmodell
  • Uppdrag om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av PBL i en digital miljö samt Boverkets föreskrifter om detaljplan och planbeskrivning kopplat till den nationella geodataplattformen
  • Vad behöver kommunerna göra för att ställa om till digitala detaljplaner och planbeskrivningar?
  • Hur vill aktörer såsom kommuner, myndigheter, privata aktörer och byggaktörer, nyttja informationen och vilka nyttor ser de med det?