Malin Klintborg

Huvudprojektledare Smartare Samhällsbyggnadsprocess
Lantmäteriet

Malin Klintborg är Lantmäteriets huvudprojektledare för arbetet med en Smartare Samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet har regeringens uppdrag att i samverkan med andra leda digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Målbilden är en digitalt obruten process för ett ökat bostadsbyggande som är billigare, snabbare och med hög hållbarhet.Malin är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess
Dag 1

11:10
Digitalt först – så öka standardiseringen av grunddata samt göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt
  • Så bryter vi ned regeringsuppdragen i aktiviteter för att säkerställa kvalitativ leverans
  • Hur samverkar vi med andra aktörer för att säkerställa framgångsrikt utvecklande av den digitala samhällbyggnadsprocessen?
  • Så skapar vi en nationell digital infrastruktur för geodata för att möjliggöra för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess