Malin Klintborg

Uppdragsledare Smartare Samhällsbyggnadsprocess
Lantmäteriet

Malin Klintborg är Lantmäteriets uppdragsledare för arbetet med en Smartare Samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet har regeringens uppdrag att i samverkan med andra leda digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Målbilden är en digitalt obruten process för ett ökat bostadsbyggande som är billigare, snabbare och med hög hållbarhet.Malin är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
24 mars

09:40
Standardiserade data och nationell samverkan för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess
  • Så bryter vi ned regeringsuppdragen i aktiviteter för att säkerställa kvalitativ leverans
  • Hur vi samverkar med andra aktörer för att säkerställa ett framgångsrikt utvecklande av digital samhällbyggnadsprocess
  • Så skapar vi en nationell digital infrastruktur för geodata för att möjliggöra en obruten digital samhällsbyggnadsprocess