Malin Kornfeld

Utvecklingskoordinator
Konsumentverket

Under pandemin införde Konsumentverket en arbetsmodell med förtroendearbetstid och ökad flexibilitet som möjliggjorde arbete både på kontoret och hemifrån. Lärdomar av digitalt arbete under pandemin, utvecklade arbetssätt, förändrat nyttjande av lokalerna och ett hyresavtal som löper ut 2026 har föranlett en översyn av hur och var man arbetar.

Under våren 2023 tog Konsumentverkets ledningsgrupp i nära samarbete med chefskollegiet och ett antal referenspersoner fram en arbetsplatsstrategi som beskriver en målbild och en riktning för hur Konsumentverket som arbetsplats ska utvecklas. Syftet med strategin är att lägga grunden för hur kontoret bör utformas och dimensioneras för att stödja arbetet som baseras på verksamhetens generella behov tillsammans med gruppers och funktioners mer specifika förutsättningar. Strategin har ett långsiktigt perspektiv där lokalerna med enkla justeringar ska kunna anpassas utifrån varierade behov över tid.

Malin Kornfeld och Mia Ohlsson kommer att dela erfarenheter och lärdomar kring arbetet med att ta fram Konsumentverkets arbetsplatsstrategi som tar avstamp både i verksamheten och medarbetarnas behov.Malin är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
18 oktober

09:35
Hur skapar man en enad och förankrad arbetsplatsstrategi?
  • Varför var det viktigt för Konsumentverket att ta fram en arbetsplatsstrategi?
  • Hur formades strategin och vilka delar ingick?
  • Hur får man ledningen att stå enad bakom strategin?
  • Hur förankrar man strategin i organisationen?