Malin Lagervall

Chef övergripande planering
Umeå kommun

Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort och är en av Sveriges snabbast växande platser. Umeå har under de senaste 50 åren vuxit med rekordfart, vilket har resulterat i att vi har mer än fördubblat vår befolkning, och är idag Sveriges 11:e största stad med över 125 000 invånare. Malin Lagervall arbetar som planeringschef och ansvarar för kommunens översiktsplan och strategier för hållbar tillväxt. Malin har 16 års arbetslivserfarenhet inom samhällsutveckling och har arbetat statligt, privat och kommunalt.Malin är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

15:30
Effektiva och hållbara transport- och trafiklösningar vid förtätning av staden
  • Så skapar vi attraktiva och tillgängliga städer som också blir mindre beroende av biltrafik
  • Hållbart resande – så arbetar vi för att Umeåborna kan ta sig fram på ett hållbart sätt
  • Så ökar vi framkomligheten för en sömnlös trafikupplevelse när staden förtätas
  • Så tar vi vara på och utnyttjar befintlig infrastruktur så kollektivtrafiken kan utnyttjas mer effektivt