Malin Munter

Såransvarig sjuksköterska
Jönköpings kommun

Malin Munter arbetar som såransvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun och är grundare av Sårpodden, som hon startade år 2017. Hon är dessutom styrelsemedlem i Sårsjuksköterskor i Sverige och chefredaktör för Sårjournalen.Malin är med som talare på konferensen Framtidens sårbehandling 2021
Dag 1

14:45
Lindningstekniker, ankeltryck och modern kompression

Ska vi kunna läka en patients sår behövs en diagnos. Utan rätt diagnos kan vi inte vidta passande åtgärder. Finns ett sår så fi nns också ödem, vilket inte är bra för patientens sårläkning och då behövs kompression om patientens förutsättningar tillåter. Ta möjligheten att under ett fördjupningspass öka din kunskap om modern kompressionsbehandling och lindningstekniker för optimal sårläkning under ledning av Malin Munter, såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun.

Ur innehållet:

  • Hur ska man tänka om vi vill arbeta med modern sårbehandling?
  • Diagnos och ankeltryck – hur gör vi?
  • Kompressionsbehandling – hur, när och varför?
  • Lindningstekniker – tips och råd