Malin Sträng

Avdelningschef Kart och GIS
Värmdö kommun

I Värmdö kommun arbetar man med att digitalisera de befintliga detaljplanerna. För att få nytta och användbarhet av det digitaliserade är bland annat kvaliteten på fastighetsgränserna en grundläggande parameter. Att bygga upp en planmosaik är i sig inget mål. Det viktiga är användbarheten av planmosaiken. Malin och Mikael har arbetat tillsammans, från idé till införande med projektet ”Gränslös innovation – drönargränser”. En ny och snabbare metod för att mäta in fastighetsgränser med hjälp av drönare. Under föreläsningen berättar Malin och Mikael om hur de har arbetat tillsammans med att tillvarata smarta idéer. Om vikten att göra rätt från början. När man digitaliserar är det viktigast att tänka på nyttan – därför är kvaliteten så viktig! Kvalitet skapar tilltro!Malin är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
20 oktober

13:00
Innovation på vårt sätt, tillit och mod – så arbetar vi tillsammans med att tillvarata smarta idéer
  • Hur sker innovation?
  • Hur skapas ett tydligt fokus på kvalitet och användarnytta?
  • Att i projektets riktning medvetet vårda bra idéer och låta de blomma ut och ta plats
  • Att våga ifrågasätta gamla normer och arbetssätt
  • Resultat – en smart idé inom mätning av fastighetsgränser som radikalt vänder på ett klassiskt tillvägagångssätt och kortar ner handläggningstiden