Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

Malin Valsö

Leg. psykolog, skolutvecklare och författare
Elevhälsokonsulterna

Leg. psykolog och skolutvecklare Malin Valsö presenterar i denna föreläsning slutsatserna av den kognitionspsykologiska och neurovetenskapliga forskning som ligger till grund för hennes bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande”. Den fysiska lärmiljön skapar förutsättningar eller hinder för lärande och hälsa. Effekten är störst för de elever som har störst utmaningar i skolan. Genom att designa skolmiljöer med utgångspunkt i hur hjärnan processar information och hur vi lär oss kan vi öka likvärdigheten i klassrummet, göra utbildningen mer tillgänglig och kompensatorisk. Malin berättar vad vi behöver ta hänsyn till och inkorporera i planeringen och byggandet av nya skolor. Hon presenterar också kartläggningsmaterial för att diagnosticera och åtgärda befintliga lärmiljöer ”Att bygga trygga skolmiljöer som erbjuder en god psykosocial miljö”.Malin är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

15:40
Att skapa en fysisk lärmiljö som ger förutsättningar för skolans uppdrag: lärande och hälsa
  • Hur påverkar den fysiska miljön elevernas välmående och lärande?
  • Hur ser den fysiska lärmiljö ut som hjälper elever med psykisk ohälsa, npf-diagnoser, svenska som andra språk och andra sårbarheter för att klara skolan?
  • Hur designar vi trygga skolmiljöer som minskar kränkningar och ohälsa?
  • Hur kartlägger vi befintliga lärmiljöer och utvecklar dem?