Malin Valsö

Leg. Psykolog
Elevhälsokonsulterna

Malin Valsö är leg. psykolog, skolutvecklare, författare, föreläsare och handledare. Malin är huvudförfattare till boken ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande”. Hon har arbetat som skolpsykolog inom kommunal skola och friskola, samt med kvalitetsutveckling på huvudmannanivå och som organisationskonsult.Malin är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
Dag 1

13:55
Hur kan man utforma den fysiska lärmiljön så att den skapar de rätta förutsättningarna för gott lärande och välmående?
  • Hur utformar vi en lärmiljö där varje elev får förutsättningar att nå långt i sitt lärande?
  • Hur en väl utformad fysisk miljö kan bidra till personlig utveckling och välmående hos eleverna?
  • Så kan du som lärare underlätta undervisningen genom organisering av den fysiska lärmiljön