Malin Wikström

Förskolechef
Norlandia förskolor

Malin Wikström är förskolechef på en av Norlandias förskolor och siktar mot att bedriva den allra bästa förskolan i Uppsala. När Malin började sin tjänst inledde hon ett systematiskt förändringsarbete där hon ville lyfta en högkvalitativ verksamhet till en excellent. Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att alla som arbetar i förskolan ska kunna ge barn en likvärdig utbildning i en miljö där de utvecklas och känner sig trygga. Malin har bland annat startat ett kvalitetssäkringsarbete där medarbetarna får vara aktiva i att utveckla verksamheten. Hon visar stor tillit till medarbetarna och ger dem utrymme att utvecklas. Malins dörr är alltid öppen för barnen, medarbetarna och föräldrar. Det gör att dem tillsammans kan forma en verksamhet med engagerade pedagoger där barnen får möjlighet att nå sin fulla kapacitet.Malin är med som talare på konferensen Framtidens förskola 2018
Dag 1

15:25
Pedagogisk dokumentation för bättre analys, reflektion och som förändringsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Hur synliggör vi barns lärprocesser och hur blir dokumentationerna av barns utveckling en del av det systematiska kvalitetsarbetet?
  • Analys och reflektion – hur använder du informationen och översätter till åtgärder, förväntade effekter och plan för uppföljning?
  • Hur gör vi barnet mer delaktiga i sin utvecklingsprocess med stöd av den pedagogiska dokumentationen
  • Strukturer för det pedagogiska året med verksamhetsbesök, medarbetarsamtal, mötesstrukturer, budget, kompetensutveckling och yrkesroller