Marcel Moritz

Ledare hållbarhetsteam
Huddinge kommun

Marcel arbetar med social hållbarhet sedan 20 år och har erfarenhet från kommunal, regional och nationell nivå. Marcel har tagit fram långsiktig hållbar målstyrning och uppföljning genom Huddinges första hållbarhetsrapport 2014. Marcel arbetar med visualisering av statistik för hållbarhet på kommunal och regional nivå. Initiativtagare till Södertörnsanalysen i samarbete med Stiftelsen Gapminder inom Södertörnsmodellen. Tidigare har han arbetat med att ta fram strategier för social hållbarhet i samhällsplanering till exempel Huddinges översiktsplan. Utvecklat hållbarhet i styrning- och uppföljning som controller för hållbar samhällsutveckling.Marcel är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

08:40
Visualisering och analys av fakta för bättre beslut kring utveckling av social hållbarhet – Huddingemodellen
  • Hur kvantifierar du sociala värden i detaljplaner i nya och existerande bostadsområden?
  • Hur kan ett visualiseringsverktyg ge bättre beslut för sociala värden?
  • Vilka åtgärder ger större jämlikhet och tryggare boendemiljöer – vad ska prioriteras?
  • Hur mäter vi förbättringarnas långsiktiga effekter?