Marco Checchi

Partner och inredningsarkitekt
Studio Stockholm


Marco är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023