Marcus E Bernhardsson

Projektledare
Skatteverket

2022 flyttade Skatteverket till sina nya, miljösmarta lokaler i Kronan i Sundbyberg som belönades med ”Årets bygge” i kategorin Hotell och kontor. Varierat arbetssätt tillsammans med ny digital utrustning, olika inspirerande ytor och typer av arbetsplatser underlättar samverkan och gör arbetet effektivare. Det nya kontoret innebär även ökad flexibilitet, lägre lokalkostnader och en lägre energiförbrukning. Men störst skillnad för de 3000 medarbetarna är kanske det nya arbetssättet. Det är en stor förändringsresa som drivits och under denna föreläsning kommer du att få ta del av Skatteverkets erfarenheter och lärdomar samt vilka utmaningar man ser framöver. Marcus E Bernhardsson arbetar som huvudprojektledare för byggprojektet Kronan i Sundbyberg. Maria Robarth arbetar som projektledare för nya arbetssätt.Marcus är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
4 oktober

09:50
Nya lokaler och nya varierade arbetssätt – så har Skatteverket drivit förändringen mot en modern och effektiv kontorslösning
  • Flytt och utformning av nya lokaler – vad är viktigt att tänka på för att fånga upp verksamhetens nuvarande och framtida behov?
  • Så underlättas samverkan med flexibla och attraktiva mötesplatser för både fysiska, digitala och hybrida möten
  • Vår nya arbetsplatsstrategi – varför gör vi den här förändringen och vilka resultat vill vi uppnå?
  • Projektorganisationen – så har myndigheten förberetts för att målet om en lyckad förändring ska uppnås
  • Vilka är de stora utmaningarna när ett arbetssätt ska förändras och hur hanteras de?
  • Hur skapas ett nytt arbetssätt i praktiken i en föränderlig omvärld och under en pågående pandemi?
  • Så bidrar förändringarna till en mer attraktiv arbetsplats för både nuvarande och framtida medarbetare