Marcus Ekholm

Projektledare arenautveckling
Karlstads kommun

Karlstads kommun har uppmärksammats för att ha ett väl utvecklat idrottspolitiskt program med ett tydligt folkhälsoperspektiv. Kommunen satsar nu ytterligare genom att lyfta arenabyggnationen till kommunledningsnivå där Marcus Ekholm är projektledare. Under anförandet berättar Marcus om processen för att ta fram ett beslutsunderlag för kommande utformning och byggnation av arenor. Ett arbete som handlar mycket om att lyssna in behov samt samverka med olika förvaltningar, föreningar och näringsliv. Ta del av kunskaper från ”Årets idrottskommun 2016” och hur de tar fram beslutsunderlag för sin nya arenastads utformning och byggnation.Marcus är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 2

14:50
Strategisk anläggningsplanering för att skapa kostnadseffektiva och attraktiva anläggningar – så enas vi kring prioriteringar och hittar synergier
  • Att möjliggöra fler och behovsanpassade idrottsanläggningar genom samarbete inom kommunen, med föreningsliv och näringsliv
  • Hur dialog och samverkan leder till nya kunskaper som blir vägledande för våra prioriteringar av byggandet av nya anläggningar
  • Hur kommande nya anläggningar ska utvecklas för att vi ska få nöjda föreningar och medborgare
  • Planering i tidiga skeden för att få liv 24/7 i en ny arenastad