Marcus Jarl

Associate Partner, Workforce Advisory
EY

Vi befinner oss mitt i en spännande tid av stora förändringar i hur och var vi arbetar. I denna transformation är arbetsmiljö och arbetssätt mer än någonsin strategiskt viktiga frågor som står allt högre upp på många ledningsgruppers agenda. Hur har behoven och definitionen av en attraktiv arbetsgivare förändrats och hur påverkar det affärsstrategin? Vilka nya krav ställs på hållbart ledaroch medarbetarskap, kultur, jämställdhet och inkludering för att lyckas vara en attraktiv arbetsgivare i dagens hybrida arbetsliv? Rådgivnings- och revisionsföretaget EY Sverige klättrar på Young Professional Attraction Index 2022 och är nu med bland topp 10 i Sverige. En bidragande faktor till detta är deras hybrida och flexibla arbetsmodell, där medarbetarna själva avgör var och när man vill arbeta vilket bidrar till bättre förutsättningar att balansera arbete och privatliv. Marcus Jarl är beteendevetare i grunden och arbetar med frågor kopplade till framtidens arbetsliv, såsom hållbart ledar- och medarbetarskap, kultur, mångfald och inkludering. Han har lång erfarenhet både som ledare, specialist och konsult inom många olika branscher, både i Sverige och internationellt. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur EY utvecklat framtidens arbete och arbetsmiljö och hur detta bidragit till ökad medarbetarnöjdhet, välmående och en mer välpresterande organisation.Marcus är med som talare på konferensen Arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsplatser 2023
15 mars

15:30
Framtidens arbete – så utvecklar vi arbetsmiljöstrategin i hybridarbetet för att vara en modern och attraktiv arbetsgivare
  • Framtidens arbete – vad innebär det för EY och vad är viktigt för att lyckas skapa en unik medarbetarupplevelse med attraktivitet och hållbarhet i centrum?
  • Hur skapas engagemang, motivation och hållbara förutsättningar för alla att bidra mot organisationens övergripande mål och strategi?
  • Hur har behoven och definitionen av en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats förändrats och hur påverkar det affärsstrategin?