Marcus Lennartsson

Hållbarhetsutvecklare, rådgivare och föreläsare
Via 2030

Som miljöinspektör möter man många och olika människor och ibland kan svåra situationer uppstå i samband med tillsynsbesöket. Hur ska man bemöta verksamhetsutövare som inte vill ta till sig fakta eller som har fördomar om myndighetsutövningen? Eller så kanske man möter någon som känner sig som ett offer för myndigheters ”maktmissbruk” och som blir helt förtvivlade under inspektionstillfället medan andra kanske kommer med högst relevanta argument och ifrågasätter ens kompetens. Som miljöinspektör vet man aldrig vad man kommer att möta och det finns mycket att vinna på att förbättra sin kommunikationsförmåga för att vara bättre rustad att hantera de olika situationer som kan uppstå. Under denna föreläsning kommer du att få praktiska tips och råd kring hur du kan utveckla din kommunikativa förmåga som miljöinspektör och på så sätt lättare nå fram med ditt budskap och skapa konstruktiva möten vid dina tillsynsbesök. Marcus Lennartsson har själv arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom livsmedelskontrollen och som utvecklingsledare inom tillsyn. Han är även föreläsare vid Högskolan i Halmstad, där han utbildar blivande miljöinspektörer i myndighetsutövning och kommunikation. Han är hållbarhetsutvecklare och grundare av två olika företag som på olika sätt verkar för att sprida kunskap om hållbarhet och lönsamt miljöarbete.Marcus är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
30 maj

14:10
Kommunikation och bemötande i tillsynen – vad är viktigt för att nå fram med ditt budskap och förbättra samspelet för ett konstruktivt tillsynsbesök
  • Hur blir du bättre på att kommunicera genom insikt om egna och andras kommunikationsmönster?
  • Dialogkompetens – så utvecklar du din kommunikativa förmåga för bättre möten med fastighetsägare och andra verksamhetsutövare
  • Om budskapet inte når fram – hur kan vi kommunicera på ett annat sätt för att få den respons vi vill?
  • Hot och konflikthantering – tumregler för konstruktiv kommunikation för att förebygga och hantera hot och konfliktsituationer