Marcus Lindqvist

Informationscontroller
Statens fastighetsverk

Marcus har en masterexamen i hållbar informationsförsörjning med inriktning arkiv- och informationsvetenskap från Mittuniversitetet och arbetar just nu som registratorskonsult på Statens fastighetsverk. Han har flerårig erfarenhet av arbete med informationsförvaltning inom offentlig sektor, samt goda kunskaper om e-arkiv och aktuella standarder på området. Förutom renodlade arkivfrågor har han även arbetat med förändringsledning, processmodellering och kartläggning av informationsflöden. Under den här föreläsningen kommer du att få verktyg för att öka förståelsen för den informationskultur du verkar och hur du utifrån den kan vara mer proaktiv i arbetet för en mer hållbar informationsförvaltning.Marcus är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 2

13:20
Informationskultur i informationsförvaltningen – hur kan vi skapa en mer hållbar och effektiv informationsförvaltning genom att bättre förstå kulturen vi verkar i?
  • ”The people problem” – varför är det så svårt?
  • Informationskultur på flera olika nivåer – hur kan vi närma oss en förståelse?
  • Vilket värde tillskriver vi informationen och hur skiljer sig vårt sätt, som registratorer, att se på information från övriga i verksamheten?
  • Så kan vi identifiera och utvärdera kulturella faktorer som återspeglas i människors sätt att förstå och förhålla sig till information
  • Hur kan vi omsätta förståelsen för kulturen rent praktiskt och därmed skapa en mer proaktiv och strategisk informationsförvaltning i praktiken?