Marcus Matteby

CDO/CIO Digital transformation
Sundsvalls kommun

Sundsvall kommun utsågs till Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 på Kvalitetsmässan . Motiveringen var att Sundsvall kommun med ett tydligt ledarskap, strukturerat förhållningssätt och långsiktiga politiska satsningar tagit steg för steg på väg mot en smartare och mer hållbar välfärd genom digitalisering. En kommun som satt digitalisering inte bara på högsta ledningens agenda, utan på allas agenda. En kommun som med beslutsamhet, mod och nyfikenhet format en kultur och en organisation som står redo att på område efter område utveckla välfärden till nytta för invånare, medarbetare och samhälle. En kommun som med öppenhet delar med sig och aktivt bygger starka allianser med andra.

 

 Marcus är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation
i offentlig sektor 2023
22 september 2022

16:10
Hur en lärandekultur i organisationen driver innovation och en framgångsrik digital transformation
  • Digitalisering är lätt, som organisation behöver man bara vara duktig på två saker, samt ha ett stort uns av mod
  • Hur förhållningssätt och innovationsfrämjande arbetssätt är en viktig nyckel för en långsiktigt hållbar digitalisering
  • Hur man driver digitaliseringen framåt med små förändringar och sedan skalar upp, även med alla tekniska hinder runtomkring oss