Marcus Samuelsson

Biträdande professor i pedagogik
Linköpings universitet

Marcus Samuelsson är legitimerad lärare i slöjd, biträdande professor och forskningsledare för forskargruppen FODIL, forskning om didaktiskt ledarskap vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar sig Marcus åt didaktiskt ledarskap, simuleringar som verktyg för professionsutveckling och skolslöjd. Han har skrivit boken ”Lärandets ordning och reda – ledarskap i klassrummet”, varit redaktör för boken ”Barndom i förskolan: Motstånd” tillsammans med Maria Øksnes och är tillsammans med Martin Karlberg redaktör för en kommande bok, ”Ledarskap, konflikthantering och sociala relationer för lärare”.Marcus är med som talare på konferensen Trygghet och studiero i skolan

13:00
Forskning om effektfulla lärare – vad gör dom och hur leder de undervisning?
  • Hur kan ledarskap i klassrummet leda till såväl ordning och reda i klassen som till lärande och utveckling för eleverna?
  • Så möjliggör lärares ledarskap elevers lärande, kritiska tänkande, förmåga till problemlösning och att utvecklas socialt
  • Hur organisationen och ledarskapet på skolan kan bidra till att skolan lyckas med ledarskap i klassrummet