Margareta Nymansson

Specialpedagog
Konsultativt stöd, Uppsala kommun

Hur pratar man om sex och samlevnad med ungdomar som har en kognitiv funktionsnedsättning? Margarerta, Hillevi och Vilja vid Konsultativt stöd, Uppsala kommun, Besöker skolor, träffar elever anhöriga och personal för att prat om ett svårt men viktigt ämne.Margareta är med som talare på konferensen
Dag 1 - spår gymnasiesärskolan

16:25
Hur du arbetar tillsammans med eleverna med sexualitet, kön och HBTQ-frågor?
  • Sexualitet och samlevnadsfrågor i relation till intellektuella funktionsvariationer
  • Erfarenheter av att undervisa i sex och samlevnad i särskolan
  • Bemötande och respekt mellan elever
  • Vilket stöd kan du som pedagog få i forskning?