Margareta Schröder

Utbildare, författare och förändringsledare
Schröder Coach & Konsult

Margareta Schröder är föreläsare, utbildare, författare och förändringsledare och har tidigare arbetat många år som fritidspedagog och rektor inom både förskola, fritidshem och grundskola. Margareta har i många olika roller arbetat med systematiskt kvalitetsarbete på ett mycket framgångsrikt sätt och har genom dessa erfarenheter skaffat sig en rik verktygslåda att ösa ur. Sedan 2001 har hon varvat rektorsarbete med konsultuppdrag inom arbetslagsutveckling, chefsfortbildning, systematiskt kvalitetsarbete och coachning. Hon har även erfarenhet som examinator både i SIQ:s utmärkelser Svensk Kvalitet och Bättre Skola. Under denna föreläsning kommer du att få både inspiration, motivation och konkreta verktyg för hur du, tillsammans med dina kollegor kan driva ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbetet för fritidshemsverksamheten – i praktiken.Margareta är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 1

16:20
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar du det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids
  • Hur skapas rätt förutsättningar som garanterar ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete på fritids?
  • Hur identifierar och prioriterar du utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen?
  • Mål och metod – så tydliggör du målen och dess koppling till styrdokumenten
  • Hur skapas delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister?
  • Men tiden då? Så skapar du möjligheter att analysera och utvärdera verksamheten och utbyta kunskap om vad som leder till framgång
  • Att synliggöra fritids mer abstrakta mål och barnens lärande i de informella lärmiljöerna – hur vet du att du jobbar i rätt riktning och med en ständig progression?