Margaretha Jansson

Verksamhetschef
Karlskrona kommun

Margaretha är verksamhetschef med ansvar för socialförvaltningens gemensamma biståndbeviljade insatser i öppenvård, HVB och stödboende. Hon är socionom med över 40 års erfarenhet av socialt arbete inom individ och familjeomsorgens alla områden och har under hennes 30 års som ledare och chef upplevt och varit medskapare i flera organisatoriska förändringar och omställningar alla uppkomna i sin tid och i sitt sammanhang.Margaretha är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

12:10
Socialnämndens Samskapande Strategi för en Sammanhållen Socialtjänst i framkant – ett långsiktigt användardrivet omställningsarbete
  • Så arbetar vi mer förebyggande och kunskapsbaserat inom socialtjänsten för att kunna ge både barn och vuxna det stöd som de behöver
  • Strategi och användardrivna ledningssystem för kvalité – ta del av framgångsrika arbetsprocesser och metoder för en mer hållbar, resurseffektiv och brukardriven socialtjänst
  • Framtidens socialtjänst och den nya socialtjänstlagen – så förbereder vi vår organisation