Mari-Louise Persson

Energistrateg
Riksbyggen

Riksbyggen arbetar brett för ett hållbart byggande. Ett av de mest uppmärksammade projekten är Brf Viva. Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur man kan bygga, bo och leva så hålbart som möjligt. Bostadshuset har solcellsanläggning, egenproducerad el, energieffektiv ventilation, smarta avfallssystem, livscykelanalyserad byggnadskonstruktion och olika typer av cykel- och bilpooler. Mari-Louise Persson är energistrateg på Riksbyggen och delar med sig av företagets lyckade satsning på hållbart byggandeMari-Louise är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 1

15:05
Energi- och klimatsmart byggande av bostäder – så når vi hållbarhet
  • Hur kan vi nå ett hållbart byggande av bostäder?
  • Vad krävs av arbetssätt och samverkan för att lyckas?
  • Hur tar du arbetet framåt på effektivt sätt?