Mari Nilsson

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

Digitaliseringen för med sig många och komplexa frågor som inte alltid har sina givna svar. Det är ett stort förändringsarbete som kräver en ordentlig genomlysning av verksamheten för att lyckas. Hur hanterar du omställningen och hur driver och utvecklar du processer och strukturer som blir hållbara – även i ett längre perspektiv? Västra Götalandsregionen har tagit ett stort grepp för skapa en helt digital ärendehantering och samtidigt uppdaterat både organisation, arbetssätt, rutiner och strukturer för verksamhetsutveckling. Under denna föreläsning får du ta del av hur den denna digitala förändringsresa har drivits, utmaningar och möjligheter som digitaliseringen för med sig och hur dessa påverkat ärendehanteringen och arbetet som nämndsekreterare.Mari är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023
Dag 2

10:20
Digitaliseringen – så skapas en bättre och smartare nämndadministration genom digitala processer
  • Så leder du förändringsarbetet och den digitala jakten på den optimala nämndadministrationen
  • Har får du med alla på tåget? – viktiga erfarenheter för att skapa delaktighet och en vilja att förändra
  • Utbildning av handläggare – hur lyckas du i din roll som pedagog och intern kunskapsförmedlare?
  • Hur optimerar du arbetssätt och rutiner för få bästa resultat av läsplattor i nämnderna?
  • Centraliserad nämndorganisation – fördelar, utmaningar och så påverkas rollen som nämndsekreterare