Maria Alm

Innemiljöspecialist
Göteborgs stad

Maria är tekn. dr. i byggnadsfysik och har över tjugo års erfarenhet av arbete med inomhusmiljöutredningar och andra miljöfrågor i olika typer av byggnader. Hon har tidigare arbetat som konsult och arbetar numera på lokalförvaltningen i Göteborgs stad där hon leder utredningsarbete i innemiljöärenden och arbetar strategiskt med innemiljöfrågor. Maria är även ledamot i Swesiaqs styrelse. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur Göteborgs stad skapar en resurseffektiv ärendehantering kring innemiljöproblematik. Du kommer också att få ta del av många praktiska tips och erfarenheter kring utredningar och åtgärder som är effektiva för att avhjälpa vanlig inomhusproblematik.Maria är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2022

13:15
Erfarenhet från utredningar och av verksamma åtgärder för vanlig inomhusproblematik – praktiken som sällan beskrivs i litteraturen
  • En fastighetsförvaltnings systematiska tillvägagångssätt när besvär av innemiljön anmäls
  • Praktiska utredningserfarenheter – vilka är våra vanligaste fel och brister när besvär i innemiljön anmäls och hur avhjälps de
  • Fördjupad mätning och utredning – när behövs särskilda utredare och vad kan ordinarie personal inom en fastighetsförvaltning göra?
  • Utredning i praktiken – följ en fastighetsförvaltare i det praktiska förfarandet från anmälningar om problem i inomhusmiljön till avhjälpande