Maria Andersson

Ekonomipedagog
Lyceum

Som ekonom finns mycket att vinna på att sätta sig in i mottagarens perspektiv för att nå fram med viktiga, ekonomiska budskap till icke-ekonomer i akademin. Hur kan man bättre anpassa sin kommunikation och förklara ekonomi på ett enkelt och samtidigt övertygande sätt? Hur skapar man det engagemang som krävs för att förvandla ekonomiska rapporter till ett kraftfullt verktyg för att uppnå ekonomi- och verksamhetsmål? Maria Andersson är ekonomipedagog, specialiserad på lärosätens ekonomi. Hon är utbildad ekonom och lärare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har utbildat medarbetare på olika svenska lärosäten i ekonomi i över 20 år. Under denna föreläsning kommer du att få konkreta tips och råd kring hur du når ut med ditt budskap till icke-ekonomer i akademin och på så sätt stärker din roll och får större gehör för ditt arbete.Maria är med som moderator och talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
21 september

15:20
Retorik för ekonomer – så når du ut med ditt budskap till icke-ekonomer i akademin
  • Vem är det du pratar med? – om konsten att sätta sig in i mottagarens perspektiv och anpassa sin struktur och sitt budskap efter målgrupp
  • Hur kommunicerar du relevant information på begränsad tid? – om vikten av att disponera sin presentation rätt
  • Hur kan du göra siffror levande och få andra att förstå de ekonomiska sambanden?
  • Retoriska tips på hur man kan förklara både vanligt förekommande och universitetsspecifika ekonomiska begrepp