Maria Andersson

Förvaltningschef förskola och grundskola
Kungsbacka kommun

Kungsbacka växer och det gäller även kommunens sydligaste kommundel Frillesås. För att möta behovet att kunna ta emot fler elever har F-9 skolan kompletterats med en ny byggnad innehållande moderna lärmiljöer, café och lokaler för specialämnen. Kök- och matsalsbyggnad har byggts om- och ut till tillagningskök och där man har skapat en bra måltidsmiljö för alla elever. Skolgården har upprustats och miljön runt skolbusshållplats har gjorts mer säker. I utformandet av skolans miljöer har man utgått från forskning om vad som är viktigt för att skapa miljöer där elever är trygga, trivs och lär. Det innebär bland annat att man har skapat så kallade ”hubbar” där pedagoger och elever i de olika årskurserna samlas. Projektet kännetecknas av hållbarhet utifrån flera perspektiv, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Skolan invigdes i maj 2022.Maria är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
15 november

16:10
Framtidens skola i praktiken – så har vi byggt en skola utifrån framtidens pedagogik och skolmiljö
  • Att bygga en skola med verksamhetens behov i fokus
  • Hur vi genom ett genomarbetat koncept för skolbyggnation har sparat tid och fått en gemensam målbild med en positiv ingång i projektet
  • Vår resa från traditionell skollokal till en modern och ändamålsenlig skolmiljö som stöttar moderna arbetssätt, såväl inomhus som utomhus
  • Rummens och lokalens utformning samt möblering – flera små skolor i en och samma skola som skapar effektivitet och kvalitet
  • Så skapar vi förutsättningar för lärande, kreativitet och ett gott socialt sammanhang
  • Hur skolverksamheten arbetar och hur personalen och eleverna upplever den nya skolan och dess lokaler