Maria Arwidsson

Projektledare och miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kemikaliecentrum

Stockholms förskolor ska vara kemikaliesmarta. Webbutbildning, vägledning och inköpshjälp är exempel på material som kemikaliecentrum tagit fram för att tydliggöra, underlätta och effektivisera stadsdelarnas och förskolornas arbete för en kemikaliesmart förskola. Både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg är välkomna att ta del av material och utbildningar. Genom samarbete mellan stadens kemikaliecentrum och miljö-och hälsoskyddsinspektörer kan satta mål nås även om det inte är en stående del i tillsynen.Maria är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan
Dag 1

14:05
Så skapas en kemikaliesmart skol- och förskolemiljö
  • Så har kemikaliecentrum och miljö- och hälsoskyddsinspektörerna samarbetat för att få en kemikaliesmart vardag i barns levnadsmiljöer
  • Vilka åtgärder kan verksamheterna göra för att bidra till en kemikaliesmart vardag i förskolorna?
  • Miljö och hälsoaspekter av konstgräs, fallskyddsgummi och andra vanliga material i skolans utomhusmiljöer
  • Hur kan man arbeta för att bidra till bra egenkontroller med fungerande rutiner i förskolorna?