Maria Assarsson

Chef enheten för skolutveckling
Täby kommun

Täby kommun är en snabbt växande kommun där man arbetar strategiskt med utveckling av skolans verksamhet och dess lokaler utifrån den övergripande strategin ”Tillgängligt lärande”. Med utgångspunkt från en tydlig verksamhetsidé om inkluderande och tillgänglig skola har kommunen tagit fram ett verksamhetsunderlag för ny- och ombyggnation av grundskolor. Maria är chef för enheten för skolutveckling och leder arbetet med verksamhets- och lokalutveckling mot inkluderande lärmiljöer. Utifrån forskningsområdet ”Universal design for learning” och ”Specialpedagogik för tillgängliga lärmiljöer” berättar hon hur man har inspirerats vid bygget av nya Hägerneholmsskolan och Viggbyskolan. Skolor där lokalerna, tillsammans med nya arbetssätt och pedagogiska lärmiljöer, bidrar till att skapa ett mer tillgängligt lärande för alla barn och elever.Maria är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

15:30
Att utifrån en tydlig verksamhetsidé om inkluderande och likvärdig skola bygga framtidens lärmiljöer
  • Hur bygger man inkluderande lärmiljöer för alla barn och elever?
  • Vad säger forskningen om skolans fysiska miljö kopplat till att nå en inkluderande och tillgänglig skola?
  • Hur översätter man en vision om inkluderande lärmiljöer till verksamhetsunderlag för alla kommunens grundskolor?
  • Hur blir de nya skolorna i sin utformning och inredning? Exempel Hägerneholmsskolan (F6 och förskola) och Viggbyskolan (F6 och förskola)